نظر به اینکه برخی از همکاران محترم تمایل به بیان و انتقال نظرات و پیشنهادات خود به مسئولین دانشکده و یا دانشگاه دارند، بدینوسیله به اطلاع میرساند که انتقال این مطالب از طریق شورای صنفی پس از جمع آوری و دسته بندی، امکان پذیر می باشد. جهت این امر از همکاران ارجمند دعوت می شود برای هدایت بهتر و پیگیری کاملتر موضوعات مورد نظر، آنها را بصورت مکتوب از طریق پست الکترونیکی به آدرس" senfi@gmail.com" ارسال نموده تا پس از بررسی و دسته بندی به مسئول مربوطه منتقل گردد. بدیهی است ارسال نظرات میتواند بدون نام بوده و یا در صورت تمایل خودتان قابل نمایش در سایت برای ملاحظه سایر همکاران تنظیم گردد.  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 فروردین 1389    | توسط: شورای صنفی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران    |    |
نظرات()